Internet Archive BookReader

อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายกิตติ สีหนนทน์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2527